Akhtar_Abbas_Jaun

YAZIDI KIRDAR WOH HAI JO DEEN ME TEHREEF PAIDA KAR RAHA HO

AUR KUFI KIRDAR WOH HAI JO ISPE KHAMOSHI IKHTIYAR KAR RAHA HO

— MAULANA AKHTAR ABBAS JAUN