Deen ki Tabahi ki Wajeh

Aaj deen ki tabahi ki wajeh Dushmano ka taqatwar hona nahi

Balki khamosh tabqe ki tadaad ka zayada hona hai

— Maulana Akhtar Abbas Jaun