Kapde Pahanne ke baaz adaab

Zayada neechay kapde pahanna aur aasteen zayada lambi rakhna aur kapde ko ghuroor ki wajah se zameen per ghaseette  hue chalna makrooh aur kabile mazammat hai.

Hazrat Imam Jafar Sadiq (as) se mankool hai ki janabe Ameer Salwatullah Aleh bazaar tashreef le gaye aur ek asharfi (sone ka sikka jiska wazan ek tola hota hai ) me teen kapde khareede, Pairahan (kurta) takhno tak, lungi aadhi pindli tak aur rida aage seene tak aur peechay kamar se bahut neechay thi khareedi phir haath aasmaan ki tarah uthaye aur us nemat ke badle me Allah talah ki hamd (tareef) ada karke daulatsara (ghar) tashreef laaye.

Hazrat Imam Jafar Sadiq (as) ne farmaya hai ki kapde ka woh hissa jo aedi se guzarkar neechay pahunche aatishe jahannum me hai.

Harzat Imam Musa Kazim (as) se mankool hai ki haqqe talah ne jo apne paighambar se yeh farmaya hai ” wasyabka fathira ” jiska lafzi tarjuma yeh hai ke ” apne kapdo ko paak kar ” farmaya Aan Hazrat Sallalaho aleh wa sallam ke kapde to paak wa pakeeza rahte hi the lihaza Allah ka matlab yeh hai ki apne kapde oonche rakho ki woh najasat se alooda na hone paaein.

Doosri riwayat me iske yeh matlab bhi bayaan kiya gaya hai ki apne kapde uthakar chalo taki woh zameen per na ghise.

* Hazrat Imam Muhammad Baqir (as) se yeh mankool hai ki Janaabe Rasool Allah (saw) ne ek shakhs ko wasiyat farmai ki khabardar ! pairahan (kurta) aur pajama bahut neecha na karna kyonki yeh ghuroor ki nishani hai aur khuda e talaah ghuroor ko pasand nahi karta hai yeh riwayat hasan hai ( Yani Mustanad hai )

* Hadees e Mo’atbar me mankool hai ki Hazrat Ameerul Momeneen (as) jab kapde pahante the to aasteeno ko kheench kheench kar dekha karte the aur ungliyon se jitni badh jati thi utni katarwa daalte the.

Janab e Rasool e Khuda (saw) ne Hazrat Abuzar (ra) se farmaya ki jo shakhs apne kapde ghuroor ki wajah se zameen per ghaseetta hua chalta hai Haqqe Talaah uski taraf rahmat ki nazar se na dekhega, Mard ka pajama aadhi pindli tak hona chahiye aur takhne tak bhi jaez hai aur usse zayada aatishe jahannam me hai ( Iska matlab bhi wohi ghuroor aur ghamand hai )

Ref : Tahzeeb ul Islam ( Allama Majlisi (ra) )
Abbas Book Agency – Page No: 23-24